Pretplata Donacije
sr | fr | en | +
Accéder au menu

ZAPUŠITI USTA LEVICI

Nova inkvizicija u Izraelu

Zakon koji je odobrio Benjamin Netanjahu nametnuće nove zahteve za transparentnost izraelskim udruženjima. Dati tekst ima cilj da kazni organizacije koje se suprotstavljaju politici vlade, a sve se odvija u jednom otrovnom okruženju lova na veštice orkestriranog od privilegovanih strana u sporu

JPEG - 204.3 kio
Nemanja Bogdanov – „Mora. Proletarijat“

Ne prođe ni nedelju dana a da se izraelska desnica i ekstremna desnica ne pretva­raju da su otkrile nove izdajnike. Levičar­ske nevladine organizacije (NVO) okarak­terisane su kao "stranoplaćeničke krtice", koje sarađuju sa "palestinskim neprija­teljem". Usled toga, svi su dobili pravo da pisce, umetnike i političke ličnosti na inter­netu šejmuju, što će reći, da zastrašuju i ponižavaju, često uz pratnju rasističkih uvreda i pretnji. Sve to iz razloga što se suprotsta­vljaju okupaciji palestinskih teritorija ili naprosto zbog toga što brane demokratiju.

Čak je i predsednik države Ruven Rivlin bio žrtva jedne takve levičarske kampanje u decembru 2015. godine. Imao je tu nesreću da govori na konferenciji organizovanoj u Njujorku od strane levičarskog dnevnika Haaretz u trenutku kada su se predstavnici udruženja Breaking the Silence našli u istoj sali. To udruženje bivših vojnika koji svedoče o svojoj službi na okupiranim teritorijama, okrivljuje se za kvarenje slike o Izraelu i njegovoj vojsci. Optužuju se takođe i za dostavljanje dokaza istražnoj komisiji Ujedinjenih nacija (UN) za dešavanja u ratu u Gazi na leto 2014. godine. Izraelska vlada odbila je da sarađuje sa tom instancom u pogledu izveštaja kojim bi se zabeležena nasilja mogla opisati kao "ratni zločini", jednako počinjeni od obe oružane grupe, i izraelske i palestinske. (1)

Prošlog 8. februara, sa pedeset glasova za i 43 glasa protiv (od 120 poslanika), izraelski parlament usvojio je prvu verziju zakona o "transparentnosti" rada NVO. Podnesen od strane ministra za pravdu Ajeleta Šakeda, povezanog sa kolonizatorskom partijom "Jevrejski dom", tekst zahteva od svih udruže­nja koja primaju subvencije od strane stranih vlada da dostave podatke o identitetu svojih donatora putem javnih izveštaja ili svojih kontakata sa organizacijama i izraelskim zvaničnicima. U suprotnom, moraće da plate kaznu u iznosu od 29.200 šekela (6.800 evra). Premda se tiče brojnih levičarskih udruženja i grupa za ljudska prava koje imaju beneficije od finansija evropskih i severnoameričkih vlada, ovaj zakon se ne odnosi na one koji primaju privatne donacije, poput desnih organizacija koje doprinose razvoju koloni­jalizma. Kritikovano od Evropske unije i Sjedinje­nih Država, glasanje se odvijalo u kontek­stu obeleženom atmosferom nepoverenja ka jednom delu civilnog društva, a pogo­tovo spram podržavanja političkog projekta premijera Benjamina Netanjahua.

Podržani od nekoliko ministara, desni i ekstremno desni pokreti prave sve više kampanja za delegitimizaciju NVO za odbranu ljudskih prava. Najaktivniji od njih je Im Tircu, studentska organizacija čije ime znači "Ako želiš", upućujući na poznatu frazu Teodora Hercla (1860—1904). Nastala je jednog jutra 2006, kada se njen osnivač Ronen Šoval sastao sa Motijem Karpelom, jednim od vođa kolonizatorskog pokreta i autorom knjige La Révolution par la foi [Revolucija putem vere]. Ta knjiga, objavljena 2003. godine sa podna­slovom Krah cionizma i dolazak promene putem vere, zagovara ponovnu izgradnju Jerusalim­skog hrama i pretenduje da nametne izrael­ski suverenitet celoj "zemlji Izraela", što znači da u njoj Arapi ne bi imali drugi status do "ger tošava" — stranih državljana sa privatnim poli­tičkim pravima. Šoval potom zadaje kao zada­tak "obnovu cionističke misli i ideologije, kao i borbu protiv kampanja kojima se delegitimi­zuje izraelska država putem odgovaranja na post- i anticionističke fenomene". (2) Odgo­vorni u Im Tircuu ne žele da se njihov pokret opisuje kao "fašistički", ali nisu uspeli u tome da ubede nekoliko organizacija koje su im dale taj epitet da ga povuku. (3)

"Žive među nama kao krtice"

Uz pomoć članova parlamentarne desnice, Im Tircu je postigao neki uspeh, posebno u slučaju borbe protiv udruženja Breaking the Silence. Lažno ih optuživši da podržavaju međunarodnu kampanju Bojkot, ne-investicije i sankcije (BDS), (4) i da sarađuju sa izraelskim neprijateljima, veteranima iz ovog udruže­nja zabranjen je pristup vojsci i školama. Tim putem je Im Tircu ostvario svoju važnost. Uz pomoć Moše Klughafta, bliskog savet­nika Naftalija Beneta, ministra obrazovanja i predsednika "Jevrejskog doma", organizacija je napravila video (5) u kojem se prikazuje čovek koji vrti nožem prema kameri dok u pozadini ide sledeći komentar: "Pre nego što vas ovaj terorista ubode, on zna da će ga Jišaj Menunin, iz Komiteta protiv mučenja, krtice ubačene od strane Holandije, zaštititi preko Šin Beta [unutrašnje bezbednosne službe]. Terorista takođe zna da će se Avner Gvarjahu, iz Breaking the Silence, nemačka krtica, postarati za ’ratnog krimi­nalca’ — vojnika koji će pokušati da spreči taj napad. Terorista zna i da će ga Sigi Ben-Ari, iz Centra za prava pojedinca, krtica norveške vlade, braniti na sudu. Pre nego što vas ubode, terorista zna da Hagaj Elad, iz B’Tselema, krtica Evropske unije, optužuje Izrael za ratne zločine. Jišaj, Avner, Sigi i Elad su Izraelci. Oni žive među nama kao krtice. Bore se protiv nas dok se mi borimo protiv terorizma." Na taj način se Evropa, koja podržava reše­nje o dve države, predstavlja kao neprijatelj Izraela i saučesnik terorizma.

Im Tircu ima veliku korist od skupa svojih prestižnih sponzora. Među njima su brojni univerzitetski profesori, uključujući Izraela Aumana, dobitnika Nagrade Švedske banke za ekonomsku nauku u sećanje na Alfreda Nobela za 2005. godinu ili Fransoa Žorža-Eli Sarfatija, profesora na Sorboni. Tu su i advo­kati, poput (...)

Obim celog teksta : 2 834 reči.

Ovaj tekst je rezervisan za pretplatnike

Izaberite svoju formulu pretplate i kreirajte svoj profil
Pretplati se
Pretplaćeni ste? Konektujte se kako biste pristupili tekstovima online
Identifikujte se

Šarl Enderlan

Andrea Jovanović

Podeli ovaj tekst