Pretplata Donacije
sr | fr | en | +
Accéder au menu

FILOZOFIJA

Ponovo otkriti Deridu

Od Marksovih sablasti (Spectres de Marx, Galilée, 1993), gde se bavi novnim čitanjem pisca Kapitala, pa sve do svoje smrti 2004, Žak Derida ne napušta polje političkih pitanja. Njegova razmišljanja o demokratiji, suverenitetu „nacionalne države“, kaznenim praksama, statusu odgovornosti, teroru i terorizmu, tehno-naukama i o globalizaciji zauzimaju ključno mesto u poslednjim istraživanjima, kao što je to vidljivo u Voyous (Galilée, 2003) i u njegovoj debati sa Jirgenom Habermasom „Koncept“ 11. septembra. Dijalozi u Nju Jorku (oktobar-decembar 2001) (Galilée, 2004).

Sa publikacijom neobjavljenih predavanja pod naslovom Teorija i praksa. održanih 1975-1976, otkrivao je da su političke preokupacije i reference na Karla Marksa bile prisutne i pre Marksovih sablasti. Politički i istorijski interes ovog seminara se posebno nalazi u preciznom ponovnom čitanju Fojerbahovih teza, napisanih 1845, a posebno jedanaeste teze: „Filozofi su do sada različito tumačili svet, radi se o tome da se on promeni“. Derida propituje ovaj aforizam teoretičara: da li se radi o objavljivanju kraja filozofije ili o znaku novog performativnog diskursa?

Reč je o dekonstruisanju, malo po malo, logike opozicije između teorije i prakse, proučavanjem vokabulara: da li teorija nužno znači spekulaciju i da li praksa nužno znači činjenje? „Ništa nije jednostavnije niti manje očigledno“, odgovara filozof. Potrebno je imati u vidu široko semantičko polje u vezi sa pojmom „teorija“: pogled, kontemplacija, znanje, govor i intencija. I drugi pojam, „praksa“, ima višestruko značenje: čin, gesta, transformacija, operacija, izvođenje, rad, produkcija ili tehnika. Polazeći od ovog polja, Derida daje kombinaciju vrednosti i predstavlja Benedeta Kročea, Antonija Gramšija ili Luja Altisera sa stajališta povezanosti ideje i prakse (skupa konkretnih akcija sa ciljem da se promeni svet). U širem smislu, kurs razvija misao o filozofskoj „granici“: polazeći od refleksije do akcije postavlja se pitanje praga, (...)

Obim celog teksta : 522 reči.

Ovaj tekst je rezervisan za pretplatnike

Izaberite svoju formulu pretplate i kreirajte svoj profil
Pretplati se
Pretplaćeni ste? Konektujte se kako biste pristupili tekstovima online
Identifikujte se

Alioša Vald Lasovski

PREVOD: Maja Solar

Podeli ovaj tekst